Yliopistojen ylin johto on edelleen miesvoittoista

18.11.2020

Suomessa yliopistojen ylin johto on miesvaltaista. Sukupuolijakauma korostuu erityisesti rehtoraateissa: Suomen kolmestatoista yliopistosta jopa yhdeksää johtaa miespuolinen rehtori (lähes 70 %).

Vararehtorin toimessa sukupuolijakauma on vain hieman tasaisempi. Miespuolisia vararehtoreita on reilu 65 % (21/32). Miehet ovat vahvana enemmistönä tutkimukseen keskittyvissä vararehtoreissa (noin 75 %), kun opetuksesta vastaavien vararehtorien jakauma on tasainen (50 %).

- Vallitseva reitti yliopistojen ylimpiin johtotehtäviin on professorin tehtävä, laitosjohtaja tai vastaava, dekaanin tehtävä, tutkimuksen vararehtorin tehtävä ja yliopiston rehtori. Yliopistojen professorikunta naisistuu noin prosenttiyksikön vuosivauhtia, ja uskon, että tämä muutos heijastelee myös akateemisten johtajien valintoihin tulevaisuudessa, arvioi Professoriliiton toiminnanjohtaja Tarja Niemelä.

Miehet ovat lievässä enemmistössä yliopistojen hallituksissa  (61 %), samoin tiedekuntia johtavien dekaanien tehtävissä  (vajaa 60 %).

Ainoastaan varadekaanin tehtävässä sukupuolten välistä eroa ei ole havaittavissa. Kuitenkin myös varadekaanin tehtävässä ilmenee sukupuolijakoja suhteessa opetus- ja tutkimusdekaanien tehtäviin.

- On äärimmäisen tärkeää, että yliopistojen johtotehtävien sukupuolijakaumasta on tehty selvitys. Yli puolet yliopisto-opiskelijoista ja väitelleistä on naisia. Yliopistojen rekrytointeja koskevat ohjeistukset ovat pääsääntöisesti hyvällä tasolla, mutta entistä enemmän niin professuureihin kuin akateemisiin johtotehtäviin rekrytoitaessa tulisi kiinnittää huomiota läpinäkyviin rekrytointikäytänteisiin, Niemelä muistuttaa.

 

Tiedot käyvät ilmi tutkijatohtori Heidi Härkösen Akava Worksille kirjoittamasta raportista Sukupuolijakauma korkeakoulujen hallinnossa (18.11.2020). Tarkastelun kohteena ovat olleet Suomen yliopistojen (13) hallitukset, rehtoraatit ja dekanaatit.