Vuoden Professori - professori Pertti Alasuutari

8.1.2014

Professoriliitto julkisti Vuoden Professorin Communicatio Academica -tapahtumassa Jyväskylässä.

TIEDOTE

JULKAISTAVISSA PE 10.1.2014 KLO 12.15
 
Vuoden Professori – professori Pertti Alasuutari
 
Professoriliitto on valinnut Vuoden Professoriksi sosiologian professori Pertti Alasuutarin Tampereen yliopistosta. Alasuutari on maamme tunnetuin ihmistieteiden tutkimusmenetelmien asiantuntija. Hän on kansainvälisesti tunnettu tutkija, tutkimusmetodologian kehittäjä sekä tiedepolitiikan keskustelija.
Professoriliitto julkisti valinnan Communicatio Academica -tapahtumassa perjantaina Jyväskylässä. Vuoden Professorin palkintosumma on 20 000 euroa.
-          Arvostamme professori Alasuutarin työn vaikuttavuutta, sanoo Professoriliiton puheenjohtaja Maarit Valo. Hän on arvostettu opettaja, tunnustettu tutkija, taitava tutkimusmenetelmien kehittäjä ja ahkera kirjoittaja. Hän kantaa vastuunsa johtamisessa ja tiedehallinnossa sekä tieteellisissä asiantuntijatehtävissä. Hän ottaa aktiivisesti kantaa yliopiston ja yhteiskunnan ajankohtaisiin aiheisiin.
Pertti Alasuutari (synt. 1956) on tutkinut yhteiskunnallisesti tärkeitä aiheita: kiinnostuksen kohteet ovat kattaneet ihmiselämän skaalat yksilöstä globaaliin. Tampereen yliopiston väitöskirjapalkinnon vuonna 1990 saanut väitöskirja käsitteli alkoholikulttuuria. Tutkimuskohteet ovat siirtyneet lähiöravintolatutkimuksestamuihin arkipäivän ilmiöihin kuten median käyttöön, mökkeilyyn ja suomalaiseen identiteettiin. Viime aikoina hän on tutkinut vallan, yhteiskuntateorian, modernisaation ja globalisaation kysymyksiä.
Alasuutarin kirjoittamat tutkimusmenetelmäkirjat ovat käytössä useiden tieteenalojen tutkimusmetodologian perusteoksina. Alasuutarin “Researching Culture: Qualitative Method and Cultural Studies” on ilmestynyt yhteiskuntatieteiden metodologian huomattavimman kustantajan julkaisemana. Suomessa ensimmäisen kerran vuonna 1993 julkaistu ”Laadullinen tutkimus” on jo klassikko. Se on jokaisen laadullista tutkimusta tekevän perusteos.
Vuodesta 1997 sosiologian professorina Tampereen yliopistossa toiminut Alasuutari on tuottelias tutkija. Hän on julkaissut 26 monografiaa tai toimitettua teosta, 46 tieteellistä journaaliartikkelia, 47 lukua tieteellisissä kirjoissa sekä 41 muuta julkaisua.
Alasuutarilla on vahva asema tutkimuksen kehittäjänä sekä uusien tutkijapolvien kouluttajana. Hän on toiminut Tampereen yliopiston tutkijakoulun johtajana, dekaanina, Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitoksen johtajana, International School of Social Sciences -yksikön johtajana sekä sosiaalitieteiden valtakunnallisen tutkijakoulun johtajana. 
Kotiyliopistossaan ja valtakunnallisesti Pertti Alasuutari on aktiivinen yliopisto- ja tiedepolitiikan keskustelija. Hän on kirjoittanut Aikalainen-lehteen suosittuja kolumneja. Alasuutarilla on oman alansa monia luottamustoimia: hän on mm. European Journal of Cultural Studies -lehden perustajatoimittaja, Westermarck-seuran puheenjohtaja 2008 - 2012 sekä Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen. Kaudella 2009 - 2013 Alasuutari toimi akatemiaprofessorina.
 
LISÄTIETOJA:  
professori Pertti Alasuutari, 050 4211 053;
Professoriliiton puheenjohtaja Maarit Valo, 045 657 5757;
viestintäpäällikkö Kirsti Sintonen, 040 5622 965