Professoreiden rekrytoinneissa merkittäviä muutoksia – ristiriidat lainsäädännön kanssa tulee ratkaista

27.11.2020 klo 13:00

Professoreiden rekrytointikäytänteet ovat muuttuneet merkittävästi viime vuosien aikana. Professorien vakinaistamispolun käytöstä (tenure track) on tullut vakiintunut tapa rekrytoida professoreita. Nykyinen lainsäädäntö ei kuitenkaan tunnista vallitsevaa käytäntöä. Professoriliitto pitää tärkeänä luoda tutkijanuralle kannustavia työsuhteita ja tukee professorin vakinaistamispolkumenettelyn kehittämistä.

Vakinaistamispolulla on tavanomaisesti kolme tasoa: assistant-professorit, associate-professorit ja full-professorit. Professoriliitto katsoo, että yliopistolakia tulee täydentää professuuriin johtavaa urapolkua koskevilla säännöksillä. Myös työlainsäädännön ja nykyisen käytännön välinen ristiriita määräaikaisten työsuhteiden käytöstä tulee ratkaista.

- Näyttää siltä, että aivan toisenlaisissa olosuhteissa syntynyt käytäntö on omaksuttu laajamittaisesti Suomeen tutkimatta etukäteen sen vaikutuksia. Intoa ei ole hillinnyt edes se, että menettely ei ole linjassa lainsäädännön kanssa, sanoo Professoriliiton valtuuston puheenjohtaja, professori Jaana Hallamaa.

Liitto pitää tärkeänä myös sitä, että yliopistot ja tutkimuslaitokset seuraavat, miten professorin vakinaistamispolku vaikuttaa professorikuntaan ja professorin työnkuvaan. Professoriliiton mielestä rekrytointikäytänteiden tulee taata professorikunnan korkeatasoinen, laaja-alainen ja monimuotoinen tieteellinen ja taiteellinen osaaminen. Myös full professor -tasolle tulee rekrytoida nykyistä tasapainoisemmin työntekijöitä.

- On merkkejä siitä, ettei uusi käytäntö ota riittävästi huomioon hakijoiden perhetilannetta eikä ihmiselämän eri vaiheita, mikä vaikeuttaa naisten menestymisen mahdollisuuksia. Yliopistoissa tarvitaan intellektuaalista monimuotoisuutta ja erilaisia persoonia, sanoo Jaana Hallamaa.

Professoriliitto on teettänyt Tampereen yliopiston tutkijoilla selvityksen professoreiden rekrytoimisesta yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. Liiton valtuusto käsitteli raporttia syyskokouksessaan.

Syysvaltuustossa professori Jukka Heikkilä valittiin Professoriliiton hallituksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2021-2022. Liiton hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin professori Eeva Moilanen.

 

LISÄTIETOJA:

valtuuston puheenjohtaja Jaana Hallamaa, 050 302 8421;

toiminnanjohtaja Tarja Niemelä, 050 340 2725

 

Raportti:

Elias Pekkola, Taru Siekkinen, Emmi-Niina Kujala & Jari-Pekka Kanniainen (2020) Professoreiden rekrytoinnit. Professoriliitto.