Korona ja professorin työ

3.12.2020

AkavaWorks teki syyskuussa kyselyn koronan vaikutuksista akavalaisten työelämään. Kyselyyn vastasi 295 Professoriliiton jäsentä. Kyselyyn osallistuneista liiton jäsenistä 57,6 % kertoi tyypillisen työpäivänsä työmäärän lisääntyneen koronan aikana.

Selvityksen mukaan eri toimialojen välillä on eroja siinä, millä tavoin korona-aika on vaikuttanut työn kognitiiviseen kuormituksen. Kognitiivisen kuormituksen kasvua havaittiin muun muassa opetusalalla.

Professoriliiton jäseniä kuormittavat kyselyn mukaan tällä hetkellä työssä etenkin usean eri asian tekeminen yhtä aikaa (74,1 %), kiire ja kireät aikataulut (60,9 %) sekä liian vähäinen sosiaalinen vuorovaikutus muun työyhteisön kanssa (60,6 %). Verrattuna koronatilannetta edeltäneeseen aikaan etenkin sosiaalisen vuorovaikutuksen väheneminen muun työyhteisön kanssa on lisännyt työkuormitusta (72,8 %). Kolmanneksella vastaajista (33,5 %) kiire ja kireät aikataulut ovat entisestään lisänneet kuormittuneisuutta korona-aikana.

Kyselyyn vastanneista Professoriliiton jäsenistä 64,4 % tekee pelkästään tai lähes pelkästään etätöitä. Muutos on huima koronaa edeltäneeseen aikaan. Ennen koronaepidemiaa vastaajat tekivät tyypillisimmin vähemmän kuin yhden päivän viikossa etätöitä (45,1 %). Kolmannes teki viikossa etätöitä yhdestä kahteen päivään viikossa (34,6 %).

Miten etätöiden tekeminen on muuttanut suhtautumista tapaamisten järjestämiseen jatkossa? Reilu puolet vastaajista (56,7 %) toivoisi merkittävän osan työhön liittyvistä tapaamisista järjestyvän etäyhteydellä koronatilanteen jälkeen. Vajaa puolet vastaajista (43 %) ei kuitenkaan halunnut siirtää merkittävää osaa työhön liittyvistä tapaamisista etäyhteyksin toteutettavaksi.

Selvityksessä kysyttiin myös, kokevatko vastaajat saavansa enemmän aikaan etätöissä kuin varsinaisella työpaikalla. Jäsentemme osalta 53,8 % vastasi myöntävästi ja 44 % kieltävästi.

 

AkavaWorksin selvityksen raportti on luettavissa verkossa.