Hallitus kokoontui 11.12.

14.12.2020

Kokouksessaan hallitus     

  • Sai selvityksen seuraavien työryhmien toiminnasta: autonomiaselvityksen seurantaryhmä, avoimen tieteen seurantaryhmä ja tutkijanuratyöryhmä.
  • Käsitteli Helsingin hovioikeuden 3.12.2020 antamaa tuomiota (Dnro 19/1903, tuomion numero 1678) Helsingin yliopiston irtisanoman professorin asiassa.
  • Merkitsi tiedoksi 29.1.2021 järjestettävän koulutusvientiwebinaarin ohjelman.
  • Merkitsi tiedoksi Akava Worksin 18.11.2020 julkaisemat artikkelit korkeakoulujen hallinnon sukupuolijakaumista. Liitto julkaisi ko. päivänä tiedotteen yliopistojen sukupuolijakaumista.
  • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: HY:n johto, OKM:n johto, Suomalainen tiedeakatemia, Sivista.