Yliopistojen yleinen työehtosopimus

27.3.2020

 

Palkankorotukset:

 • Sopimus on yleisen linjan mukainen palkkaratkaisun osalta
 • Sopimuskausi 1.4.2020 - 31.3.2022
 • Yleiskorotukset 1.8.2020 1,1% ja 1.6.2021 1,1%
 • Paikalliset erät 1.12.2020 0,5% ja 1.12.2021 0,5% 
 • Paikalliset erät työnantajan esittämällä tavalla tehtäväkohtaisiin palkanosaan mukaan lukien vaativuuslisät tai henkilökohtaiseen palkanosaan
 • Euromääräisiä palkkoja (muut kuin YPJ-palkat) korotetaan kustannusvaikutusta vastaavasti 1.8.2020 (1,1 %), 1.12.2020 (0,5 %), 1.6.2021 (1,1%) ja 1.12.2021 (0,5%)
 • Akatemiaprofessoreiden ja -tutkijoiden palkkoja tarkistetaan yleiskorotuksilla ja paikallisilla erillä
 • Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettujen palkkiota korotetaan 1.8.2020 1,6 % ja 1.6.2021 1,6 %

Opetus ja tutkimushenkilöstö:

 • Kokonaistyöaika muuttuu 1.8.2020 alkaen 1624 h -> 1612 h
 • Kontaktiopetustuntikatot muuttuvat 1.8.2020 alkaen (professorit 142 h -> 141 h, muut 455 h -> 452 h, 396 h -> 394 h)

Muu henkilöstö:

 • Työajanpidennys poistuu 1.8.2020
 • Työnantaja voi määrätä vuodessa yksinkertaisella tuntipalkalla 12 h lisätyötä ja 8 h koulutusta. Ei su, arkipyhä eikä arkipyhäviikon lauantai (vuonna 2020 määrät ovat 5 h ja 3 h)
 • Työajan enimmäismäärän seurantajakso 12 kk
 • Liukuvan työajan seurantajako 12 kk
 • Pöytäkirja työaikajoustojen osalta poistuu (keskimääräinen työaika)

Lisäksi koko henkilöstöä koskevat muutokset:

 • Lomautusilmoitusaika lyhenee 1 kuukaudesta 14 vuorokauteen
 • AY-koulutusten määriin muutoksia

Lisäksi sovittiin seuraavista työryhmistä:

Opetustuntien enimmäismääriä ja uusia opetusmenetelmiä tarkasteleva työryhmä

Uramalleja ja meritoitumistapoja tarkasteleva työryhmä 

Tilastotyöryhmä

Tekstityöryhmä