Professoriliiton hallitus kokoontui 9.1.

13.1.2014

Kokouksessaan hallitus 

 • merkitsi tiedoksi seuraavat liiton lähettämät kirjeet:
  - yliopistoille ja UNIFI:lle aiheina 1) ketkä kuuluvat yliopistojen professorikuntaan, 2) professorien tutkimuskausi ja 3) professorien eläkkeelle kehottaminen
  - Akavan puheenjohtaja Sture Fjäderille aiheena ns. raippavero
  - säätiöiden professoripoolille sekä säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnalle
 • asetti työvaliokunnan vuodeksi 2014 jäseninä puheenjohtaja Maarit Valo, varapuheenjohtaja Kaarle Hämeri, toiminnanjohtaja Jorma Virkkala ja järjestöpäällikkö Raija Pyykkö
 • asetti viestintäryhmän vuodeksi 2014 jäseninä puheenjohtaja Maarit Valo, viestintäpäällikkö Kirsti Sintonen, järjestöpäällikkö Raija Pyykkö ja viestintäassistentti Milla Talassalo
 • asetti vuodeksi 2014 sijoitustoimikunnan jäseninä puheenjohtaja Maarit Valo, varapuheenjohtaja Kaarle Hämeri, toiminnanjohtaja Jorma Virkkala ja laskentatoimen emeritusprofessori Jarmo Leppiniemi ja sihteerinä taloudenhoitaja Maarit Santala
 • totesi, että liiton kv-vastaavana toimii aikaisemman päätöksen mukaisesti vuosina 2013 - 2014 hallituksen jäsen Rainer Huopalahti
 • totesi, että liiton yhteyspäällikkönä toimii aikaisemman päätöksen mukaisesti vuosina 2013 - 2014 Eero Puolanne
 • nimesi liiton edustajiksi vuodeksi 2014 Acatiimin toimitusneuvostoon hallituksen jäsenet Marjukka Anttila ja Lili Kihn; toiminnanjohtaja Jorma Virkkalalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus, sihteerinä toimii päätoimittaja Kirsti Sintonen
 • käsitteli professorien määräaikaisuuksia ja päätti asettaa työryhmän valmistelemaan liiton kannanottoa