Liiton hallitus kokoontui 14.1.

15.1.2021

Kokouksessaan hallitus

Professoriliiton hallitus 14.1.

  • Nimitti vuoden 2021 työryhmät.
  • Sai liiton edustajilta selvityksen seuraavien työryhmien työskentelystä: tutkijanuratyöryhmä, autonomiaselvityksen seurantaryhmä ja avoimen tieteen seurantaryhmä
  • Hyväksyi liiton lausunnon koulutuspoliittisesta selonteosta.
  • Käsitteli liiton talousasioita.
  • Merkitsi tiedoksi työtuomioistuimen tuomiot TT 2020:116 ja TT 2020:117 Taideyliopiston professoreiden määräaikaisista työsuhteista.
  • Merkitsi tiedoksi, että Jussi Saramo on nimitetty opetusministerin sijaiseksi.