Hallitus kokoontui 5.3.

8.3.2021

Kokouksessaan hallitus

  • Kävi keskustelun Yliopistoautonomia-selvityksestä. Liiton hallituksen mukaan selvitys kiistattomasti osoittaa, että yliopistoyhteisön vaikuttamismahdollisuuksia on lisättävä. Hyvän, akateemisesti uskottavan johtamisen lisäksi tarvitaan osallistavammat johtosäännöt ja yliopistolain muutos.
  • Hyväksyi liiton tilinpäätöksen esitettäväksi valtuustolle.
  • Käsitteli liiton sijoitustoimintaa.
  • Hyväksyi liiton alustavat TES-tavoitteet.
  • Käsitteli Tampereen yliopiston palkkaharmonisaatiota ja teki asiassa linjauksia. 
  • Hyväksyi liiton linjaukset akateemisten johtajien rekrytoimisesta esitettäväksi valtuustolle.
  • Hyväksyi liiton kuntavaalitavoitteet.
  • Kävi saatekeskustelun kehysriihikannanotosta.
  • Sai selvityksen HERSCin (Higher Education and Research Standing Committee) kokouksesta.
  • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: Suomen Akatemia, yliopistojen digivision hankejohtaja, sivistysvaliokunta, OKM, Sivista, LY:n johto.