Akateemisen johtajan on oltava akateemisesti uskottava

24.4.2021

Yliopiston dekaanin, vararehtorin ja rehtorin tulee olla professoreita.

Yliopistojen johtamisjärjestelmät ja tapa rekrytoida akateemisia johtajia ovat muuttuneet yliopistolain säätämisen jälkeen. Akateemisessa maailmassa uskottava johtajuus edellyttää, että johtajalla on vankat akateemiset ansiot.

- Akateemisen johtajan tulee olla monipuolisesti perillä yliopiston ja tiedekuntien keskeisestä toiminnasta: opetuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen sisällöstä ja edellytyksistä, sanoo Professoriliiton valtuuston puheenjohtaja, professori Jaana Hallamaa.

Asiantuntijaorganisaatiossa johtajalta edellytetään oman tieteenalansa syvällistä sisällöllistä asiantuntemusta, jotta hän kykenisi hoitamaan tehtävää luotettavasti.

Akateemiset johtajat kokevat olevansa työstään vastuussa ennen muuta tiede- ja yliopistoyhteisölle.

- Akateeminen johtaminen on vertaisten johtamista ja yliopistoyhteisön antama valtuutus tukee johtajan tehtävän hoitamista. On keskeistä, että akateemisella johtajalla on sekä yhteisönsä että yliopistonsa ylimmän johdon luottamus, toteaa Jaana Hallamaa.

Liiton näkemyksen mukaan yliopistojen johtosääntöjä on muutettava niin, että tiedekuntaneuvosto tai vastaava monijäseninen toimielin valitsee dekaanin tai että valinnan tekee tiedekuntaneuvoston esityksen perusteella yliopiston rehtori tai hallitus.   

Professoriliiton valtuusto käsitteli kevätkokouksessaan akateemista johtajuutta ja sen merkitystä yliopistojen menestyksen turvaajana.

 

LISÄTIETOJA:

valtuuston puheenjohtaja Jaana Hallamaa, 0503185655