Hallitus kokoontui 28.5.

31.5.2021

Kokouksessaan hallitus

- Käsitteli HY:n oikeuksiensiirtosopimuksen tilannetta ja tutkijan tekijänoikeutta.

- Käsitteli järjestövalmiutta.

- Käsitteli liiton jäsenneuvontaa.

- Sai selvityksen tutkijanuratyöryhmän työskentelystä. Raportti julkistetaan kesäkuussa.

- Merkitsi tiedoksi, että liiton puheenjohtaja on ollut kuultavana valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta.           

- Merkitsi tiedoksi, että hallituksen jäsen Petri Mäntysaari on valittu tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon ohjausryhmän jäseneksi.

- Merkitsi tiedoksi EUA:n raportit yliopistojen julkisen rahoituksen kehityksestä sekä tilastotietoa pohjoismaisesta yliopistorahoituksesta.

- Merkitsi tiedoksi liiton kannanoton hallituksen kehysriiheen.

- Merkitsi tiedoksi liiton antaman lausunnon valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022–2025.

- Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: VY:n johto ja OY:n johto.

- Merkitsi tiedoksi liiton kirjeen Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle dosentti-nimikkeen käytöstä.