Liitto antoi lausunnon luonnoksesta Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta

10.2.2014

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteltu isoja muutoksia Suomen Akatemiaa koskevaan lakiin. Keskeistä muutoksessa on Strategisen tutkimuksen neuvoston perustaminen Suomen Akatemiaan. Tämä aiheuttaa muutoksia myös Akatemian hallituksen kokoonpanoon.    

Pääjohtaja ja toimikuntien puheenjohtajat eivät enää olisi päätösvaltaisia jäseniä Suomen Akatemian hallituksessa. Päätösvaltaa käyttäisivät ”Akatemiaan kuulumattomat” valtioneuvoston nimeämät puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet. OKM:lle antamassaan lausunnossa Professoriliitto ei pidä tätä perusteltuna. 

- Tiedeyhteisöllä on merkittävä vaikutusmahdollisuus valittaessa toimikuntia ja käytännössä myös niiden puheenjohtajia eli nykyisiä Akatemia hallituksen jäseniä. Kaavaillun uuden hallituksen jäsenten valintaan tiedeyhteisöllä ei ole ainakaan samanlaista vaikutusmahdollisuutta. Uuden hallituksen jäsenten tieteellisen tason ei tarvitsisi olla yhtä kvalifioitunutta kuin nykyisen hallituksen. Liitto ei näe perustetta muuttaa hallituksen kokoonpanossa nykyistä käytäntöä ja valintatapaa, koska tieteellinen asiantuntemus tulee parhaiten esiin toimikuntien puheenjohtajien kautta.

Lisäksi liitto katsoo, että Strategisen tutkimuksen neuvostoon ja rahoitukseen liittyy monia epäselviä kysymyksiä. Miten turvataan samanaikaisesti tutkimuksen yhteiskunnallinen merkitys ja korkea tieteellinen taso?

Esityksen mukaan strategisen tutkimuksen neuvosto tulisi yhdessä valtioneuvoston kanssa käyttämään suurta taloudellista valtaa. 70 miljoonan euron uudelleen suuntaamisella on väistämättä myös henkilöstövaikutuksia. Liiton mielestä lakiluonnoksessa ei ole pohdittu riittävästi henkilöstökysymyksiä.