Tulevaisuus ei tule, tulevaisuus tehdään

26.11.2021

Nykypäättäjien tekemät tiede- ja koulutuspoliittiset ratkaisut samoin kuin yliopisto- ja tiedeyhteisöjen toimetkin vaikuttavat siihen, mikä tulevaisuus toteutuu. Tiedepolitiikassa tarvitaan aiempaa perusteellisempaa ennakointia ja konkreettista pohdintaa siitä, millaista tulevaisuutta kohti haluamme kulkea ja millaiset päätökset tukevat asetettuja tavoitteita. 

Professoriliitto on tilannut Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskukselta selvityksen ilmiöistä ja muutostekijöistä, jotka vaikuttavat yliopistojen perustehtäviin eli tutkimukseen, korkeakoulutukseen ja vuorovaikutukseen muun yhteiskunnan kanssa. Raportin nimi Tiedolla tulevaisuuteen tiivistää, että tutkittu tieto on avainasemassa ratkottaessa tulevaisuuteemme vaikuttavia kysymyksiä.

- Yliopistolaisten keskeinen toive on saada keskittyä perustehtäviin, tutkimukseen, opetukseen ja tutkimustulosten tunnetuksi tekemiseen. Yliopistotyön perusedellytysten turvaaminen kuuluu olennaisena osana toiveikkaaseen tulevaisuuskuvaan, toteaa Professoriliiton valtuuston puheenjohtaja Jaana Hallamaa.

Tieteen vapaus vaarantuu, jos vaali- ja hallituskausittain vaihtuvat aatteet ja intressit saavat ohjata rahoitettavien tutkimusten aihevalintaa. Poliittisia virtauksia myötäilevät rahoitusratkaisut voivat ohittaa uudet, yllättävät, ennakoimattomat ja odottamattomat ideat, jolloin niihin perustuvia tutkimuksia ei koskaan toteuteta.

- Tarvitsemme pitkäjänteistä tiedepolitiikkaa, joka turvaa yhteiskunnan vakaan ja laadukkaan tutkimus- ja osaamispohjan, Jaana Hallamaa sanoo.

Professoriliiton valtuusto käsitteli Tiedolla tulevaisuuteen -raporttia kokouksessa 26.11.2021.

 

LISÄTIETOJA:

valtuuston puheenjohtaja Jaana Hallamaa, 050 318 5655

toiminnanjohtaja Tarja Niemelä, 050 340 2725

 

Tiedolla tulevaisuuteen. Selvitys tutkimuksen, korkeakoulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tulevaisuuden ilmiöistä ja muutostekijöistä.

Professoriliiton hallituksen johtopäätökset selvityksestä.