Liitto antoi lausunnon OKM:lle yliopistojen rahoitusmallista

7.3.2014

Opetus- ja kulttuuriministeriön 8.3.2013 asettama työryhmä jätti ehdotuksensa 10.2.2014 laatunäkökulman vahvistamiseksi yliopistojen rahoitusmallissa. Ehdotuksessa laatunäkökulmaa tuli vahvistaa tutkimuksen ja koulutuksen rahoitustekijöissä siten, että muutokset voidaan toteuttaa kohdennettaessa yliopistoille yliopistolain mukaista perusrahoitusta vuodeksi 2015.

Malliin aiotaan ottaa mukaan opiskelijapalaute, ja myös julkaisufoorumissa luokiteltujen julkaisujen painoarvoa muutetaan.

Liitto esitti epäilyjä varsinkin ns. kandipalautteen toimivuudesta rahoitusmallissa. Julkaisufoorumi on askel oikeaan suuntaan, ja foorumin toimijat ovat yliopistoyhteisöstä. Foorumin ongelmana on, että se ei välttämättä kohtele tieteenaloja tasapuolisesti.


Liiton antama lausunto OKM:lle