Vuoden professori 2022 – professori Jari Stenvall

13.1.2022

Professoriliitto on valinnut Vuoden Professoriksi 2022 hallintotieteen professori Jari Stenvallin Tampereen yliopistosta. Valinta julkistettiin liiton Communicatio Academica -tilaisuudessa torstaina 13.1.2022 Turussa. Vuoden Professorin palkintosumma on 20 000 euroa.

-Professori Jari Stenvall on intohimoinen tutkija, pragmaattinen ja realistinen kehittäjä sekä arvostettu verkostopelaaja. Hän on työskennellyt hartiavoimin edistääkseen julkisen sektorin johtamisen tutkimusta tieteenalana sekä suomalaisen yhteiskunnan ja sen hallinnon rakenteiden kehittämiseksi, sanoo Professoriliiton puheenjohtaja Jukka Heikkilä.

-Stenvallin toiminta professorina on esimerkki yliopistojen yhteiskunnallisesta merkityksestä. Jari Stenvallille on erityisen tärkeää monitieteellinen tutkimustoiminta, joka edistää tieteen kehitystä ja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemista uusista näkökulmista, jatkaa puheenjohtaja Heikkilä.

Pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa hyvä julkinen johtaminen on avainasemassa digitalisoitumisen, kaupungistumisen ja suurten systeemisten muutosten (kuten sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen uudistuksen) onnistumisen kannalta.

Stenvallin tutkimusteemat liittyvät muutoksen johtamiseen, julkishallinnon uudistamiseen ja arviointiin, alueelliseen kehittämiseen, julkisiin palveluihin ja teknologian hyödyntämiseen hallinnossa. Stenvall on tutkimusryhmineen ollut muun muassa Iso-Britanniassa, Espanjassa ja Yhdysvalloissa tutkimassa maiden julkista hallintoa sekä muissa kansainvälisissä tutkimusryhmissä muun muassa Suomen Akatemian tukemana.

Jari Stenvall (synt. 1965) on toiminut professorina Tampereen yliopistossa syksystä 2013. Tällä hetkellä Stenvall toimii lisäksi vierailevana professorina Glasgow’n yliopistossa ja Oxfordin yliopiston associatena. Stenvall on työskennellyt muun muassa Lapin yliopistossa julkishallinnon professorina 2002-2013 sekä Tampereen yliopistossa tutkimusprofessorina 2009-2010 ja tutkimusjohtajana 2000-2001.

Tieteellisiä julkaisuja Stenvallilla on yhteensä noin 160.

Covid-19 on vaikuttanut merkittävästi Jari Stenvallin tutkimus- ja arviointitoimintaan. Hän on ollut valtioneuvoston nimittämässä Onnettomuustutkintakeskuksen riippumattomassa tutkintaryhmässä tekemässä asiantuntija-arviota Suomen ensimmäisen aallon koronatoimien seurauksista ja varautumisesta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä professori Stenvall vastaa Tampereen yliopiston puolesta Suomen koronatoimien hallinto- ja johtamismallin arvioinnista.

Jari Stenvall on tunnettu aktiivisena työyhteisöjen kehittäjänä ja akateemisena johtajana. Akateemisen työn edellytysten tutkimus ja kehittäminen ovat olleet hänelle erityisen tärkeitä. Stenvall on toiminut lukemattomissa yliopistoyhteisöllisissä tehtävissä sekä korkeakoulupoliittisissa hankkeissa, kuten korkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnissa hankkeen johtajana. Hän on lisäksi ollut arvioimassa muun muassa tutkijauramallia.

Jari Stenvall on uransa aikana kirjoittanut merkittävän määrän alan yleistajuisia oppikirjoja sekä opettanut kaikkia julkishallinnon osa-alueita erityisesti Suomessa mutta myös kansainvälisesti. Professori Stenvall on ohjannut satoja pro gradu -tutkielmia ja toiminut lähes 50 väitöskirjan ohjaajana.

 

Lisätietoja:

professori Jari Stenvall, puh. 040 828 4350

puheenjohtaja Jukka Heikkilä, Professoriliitto, puh. 045 657 5757

Kuva: Touko Hujanen