Liiton hallitus kokoontui 7.3.

12.3.2014

Kokouksessaan hallitus

  • Merkitsi tiedoksi liiton lausunnon OKM:lle ehdotuksesta yliopistojen rahoitusmallin tarkistamiseksi vuodesta 2015 alkaen. 
  • Merkitsi tiedoksi, että liitto on ollut kuultavana sivistysvaliokunnassa valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta. 
  • Merkitsi tiedoksi, että liitto on käynnistänyt selvityksen yliopistojen tulospalkkausjärjestelmistä ja että Professorin työ 2014 –selvitys on käynnistymässä
  • Merkitsi tiedoksi, että OKM on pyytänyt liittoa valmistautumaan Strategisen tutkimuksen neuvoston jäsenehdokkaiden kartoittamiseen.
  • Hyväksyi liiton tilinpäätöksen vuodelta 2013 esitettäväksi edelleen valtuustolle.
  • Käsitteli vuoden 2013 vuosikertomusta.
  • Merkitsi tiedoksi liiton, TTL ja UNIFIn yhteisen kannanoton valtiovarainministerille yliopistoindeksi säilyttämiseksi.
  • Sai tilannekatsauksen OY:n ja TTY:n YT-menettelyistä.
  • Päätti liiton toimitilasta 1.6. alkaen Akavatalon mennessä remonttiin.