Liiton hallitus kokoontui 1.4.

4.4.2022

Kokouksessaan hallitus

  • Sai ajankohtaisen katsauksen yliopistosektorin neuvottelutilanteesta ja käsitteli mahdollisia järjestöllisiä toimenpiteitä.
  • Hyväksyi liiton vuosikertomuksen esitettäväksi valtuustolle.
  • Käsitteli liiton johtosääntöselvitystä. Selvitys julkistetaan 22.4. kevätseminaarissa.
  • Kävi keskustelun professorikunnan palkkakehityksestä liiton palkkaselvityksen pohjalta. Palkkaselvitys julkistetaan valtuuston kevätkokouksen yhteydessä 23.4.
  • Merkitsi tiedoksi liiton lausunnon Tieteellisen seuran osalinjaukseen: Avoimet oppimis- ja opetuskäytännöt.
  • Merkitsi tiedoksi liiton lausunnon Tieteellisen seuran tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden osalinjaukseen; Kokooma- ja yksittäisteosten avoimuuden osalinjaus
  • Merkitsi tiedoksi liiton kehysriihikannanoton, jonka liitto on antanut yhdessä Unifin, Tulanetin, Sivistan, Arenen, Akavan, Teknologiateollisuuden ja Tieteentekijöiden liiton kanssa.
  • Merkitsi tiedoksi EK:n selvityksen yliopistouudistuksen vaikutuksesta yritysten ja yliopistojen väliseen yhteistyöhön.
  • Merkitsi tiedoksi valtion uuden IPR-strategian.