Yliopistojen johtosääntöjen tuettava yliopistodemokratiaa

23.4.2022

Professoriliiton mukaan yliopistolakia olisi muutettava ja yliopistojen johtosääntöjä uudistettava niin, että yliopistoyhteisöä edustava toimielin – yliopistokollegio, konsistori tai akateemisten asian komitea – hyväksyy yliopiston johtosäännön. Näin vahvistettaisiin yliopistodemokratiaa ja tuettaisiin hyvän johtamisen edellytyksiä.

”Yliopistoille kuuluu perustuslain mukaan autonomia eli itsehallinto. Itsehallinto tarkoittaa tieteen tekemisen autonomian ohella myös sitä, että yliopiston päätäntävalta kuuluu yliopistoyhteisölle”, Professoriliiton valtuuston puheenjohtaja Jaana Hallamaa korostaa. 

Yliopistojen johtosäännöt määrittelevät keskeisten toimijoiden tehtäviä, toimivallan jakoa ja vastuita. 

”Käytännössä hallinnolliset vastuut ja tilivelvollisuus toimielinten välillä ovat kuitenkin hahmottuneet huonosti, mikä luo herkästi vastakkainasettelua yliopiston eri toimielinten ja yliopistoyhteisön välille”, Hallamaa toteaa.

Professoriliiton mielestä on tärkeää, että yliopiston hallituksella on kollegion ja rehtoraatilla hallituksen luottamus. 

Professoriliiton valtuusto käsitteli kevätkokouksessaan yliopistojen johtosääntöjä yliopistodemokratian ja johtamisen näkökulmasta.


Lisätiedot:
Jaana Hallamaa
Professoriliiton valtuuston puheenjohtaja 
p. 050 3185 655