Neuvottelut kuluvan vuoden palkantarkistuksista jäätyivät – palkansaajat odottavat Sivistalta jatkoa

13.2.2023

Yliopistojen 34 000 palkansaajan neuvottelut kuluvan vuoden palkoista ovat päättyneet ainakin toistaiseksi, kun yliopistotyönantajia edustava Sivista ilmoitti viime perjantaina, ettei se ei nähnyt edellytyksiä sopia uusia neuvotteluaikoja.

JUKOn yliopistoneuvottelukunnan puheenjohtaja Tarja Niemelä (Professoriliitto) ja JUKOn neuvottelupäällikkö Katja Aho painottavat, että työnantajien edustaja on toistuvasti kieltäytynyt jättämästä kirjallista neuvotteluesitystä. 

– Palkansaajat ovat esittäneet kirjalliset tavoitteensa palkantarkistusten osalta heti ensimmäisessä tapaamisessa. Keskeistä ovat ostovoimaa parantavat yleiskorotukset. Palkankorotusten tulee ylittää ennustettu inflaation taso. 

Maassamme vallitsee parlamentaarinen yhteisymmärrys siitä, että Suomen menestys nyt ja tulevaisuudessa perustuu osaamiselle, tutkimukselle ja innovaatioille. TKI-rahoituslain myötä valtion TKI-rahoitus nousee noin 260 miljoonaa euroa vuosittain edellisvuoden tasoon nähden. Tarvitsemme kannustavan tutkimus- ja innovaatioympäristön. Yliopistolaiset ovat ansainneet palkankorotuksensa. 

JUKO painottaa, että pallo neuvottelujen jatkamiseksi on nyt Sivistalla ja palkansaajat odottavat kutsua neuvottelupöytään.

Jos palkoista ei synny neuvottelutulosta 17. helmikuuta mennessä, kaksivuotinen työehtosopimus on mahdollista irtisanoa päättymään maaliskuun loppuun.

Tällöin kaikkien yliopistojen henkilöstöt siirtyisivät sopimuksettomaan tilaan 1. huhtikuuta. Sopimuksettomassa tilassa noudatetaan vanhan työehtosopimuksen määräyksiä, mutta myös järjestölliset toimet ovat mahdollisia.