Professoriliiton hallitus kokoontui 4.4.

8.4.2014

  • Merkitsi tiedoksi seuraavat tapaamiset ja tilaisuudet: OY:n johdon tapaaminen, TTY:n johdon tapaaminen, TaY:n johdon tapaaminen, Sivistan edustajien tapaaminen, OKM:n keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä ja yliopistokeskuskierros.
  • Hyväksyi liiton vuosikertomuksen 2013 ja päätti saattaa sen valtuuston käsiteltäväksi.
  • Käsitteli valtion kehysbudjettia yliopistojen ja tutkimuksen kannalta.
  • Käsitteli yliopistojen ja tutkimuslaitosten YT-tilannetta.
  • Sai raportin professorikunnan uudistumista ja rekrytointia käsittelevästä Suomen Akatemian järjestämästä työpajasta. Työpaja oli osa Tieteen tila 2014 -prosessia.
  • Asetti vaalitoimikunnan valmistelemaan vuonna 2014 suoritettavia liiton luottamushenkilövaaleja. Nimesi vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi valtuuston puheenjohtaja Eero Puolanne (HY) sekä jäseniksi hallituksen jäsen Rainer Huopalahti (TY) ja valtuuston jäsen Hannele Wallenius (Aalto).
  • Keskusteli Suomen Akatemiaan perustettavan strategisen rahoituksen neuvoston ehdokkaista.