Neuvottelut yliopistojen henkilöstön palkoista jatkuivat keskiviikkona 22.3.

22.3.2023

Neuvottelut 34 000 yliopistolaisen palkkaratkaisusta jatkuivat 22. maaliskuuta.

JUKO tavoittelee ostovoimaa parantavia palkankorotuksia. Seuraavan kerran neuvotteluosapuolet tapaavat 24. maaliskuuta.

JUKO, Ammattiliitto Pro ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ovat irtisanoneet 17. helmikuuta yliopistoja koskevan työehtosopimuksen päättymään maaliskuun loppuun.

Sopimuksen irtisanomisesta seuraa, että jos neuvottelutulosta ei synny, yliopistojen henkilöstö siirtyy sopimuksettomaan tilaan 1. huhtikuuta. Tällöin työpaikoilla sovelletaan vanhaa virka- ja työehtosopimusta, kunnes uusi sopimus on valmis. Myös järjestölliset toimet ovat mahdollisia sopimuksettomassa tilassa.