Liiton hallitus kokoontui 31.3.

3.4.2023

Kokouksessaan hallitus

  • Käsitteli liiton talousasioita.
  • Merkitsi tiedoksi, että kaikki sopijaosapuolet ovat hyväksyneet yliopistojen yleisen työehtosopimuksen. Sopimus tulee voimaan 1.4.2023 ja on voimassa 31.3.2025 asti.
  • Kävi keskustelun neuvottelukierroksesta ja järjestövalmiudesta.
  • Hyväksyi liiton vuosikertomuksen 2022 ja päätti saattaa sen valtuuston käsiteltäväksi.
  • Käsitteli liiton palkkaselvitystä ja keskusteli sen pohjalta professoreiden palkkakehityksestä.
  • Sai selvityksen korkeakouluohjauksen ja korkeakoulujen valtiorahoituksen kohdentamisessa käytettyjen rahoitusmallien uudistamisen työryhmästä. Liiton edustajana tässä OKM:n työryhmässä on hallituksen jäsen Mika Lähteenmäki.
  • Sai selvityksen liiton kansainvälisestä toiminnasta. Liiton kansainvälisestä toiminnasta vastaa hallituksen varapuheenjohtaja Petri Mäntysaari.
  • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidostyhmätapaamiset ja yhteydenotot: Sivista, HY:n kansleri, ÅA:n rehtori, liiton hallitusohjelmavaikuttamisen tapaamiset, Janne Saarikivi, joka OKM:n selvityshenkilönä tarkastelee kansalliskielten asemaa korkeakouluopetuksessa ja tieteellisessä tutkimuksessa.
  • Merkitsi tiedoksi TENK:n uuden ohjeen Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 2023.