Liitto eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana uudesta Akatemialaista

21.5.2014

Hallituksen esitys Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta on paraikaa eduskuntakäsittelyssä. Sivistysvaliokunta on kuullut asiasta useita asiantuntijatahoja. Keskiviikkona 21.5. kuultavana oli Professoriliitto.

Kuten asiasta  jo aiemmin opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossaan liitto näkee muutoksessa pyrkimyksiä vääränlaiseen poliittiseen ohjailuun, jota ei voida pitää tieteen kehityksen kannalta tarkoituksenmukaisena. Tältä osin ehdotettu muutos muistuttaisi 1970-luvun tilannetta.

Suurin muutos on Strategisen tutkimuksen neuvoston perustaminen Suomen Akatemian yhteyteen. Se tulisi yhdessä valtioneuvoston kanssa käyttämään suurta taloudellista valtaa. Uudelleen suunnattava raha olisi pois muusta tutkimusrahoituksesta. Muutos kasvattaisi entisestään myös kilpaillun tutkimusrahoituksen osuutta. "Epäselvää on, onko kaavailtu strateginen rahoitus paras muoto kilpailun toteuttamiseksi", todetaan liiton lausunnossa

Professoriliitto vastustaa sitä, että uudistuksen myötä tutkimusrahoitusta avattaisiin yhä enemmän niille, joilla ei ole tutkijankoulutusta. Liitto katsoo, että strategisen tutkimuksen neuvoston jäseniksi tulee valita korkeimman tason tutkijoita ja tutkimuksen asiantuntijoita. OKM pyysi eri tahoja tekemään 5.5. mennessä esityksiä neuvoston jäseniksi. Näitä pyydettiin myös Professoriliitolta.