Yliopisto- ja tiedepolittiset hallitusohjelmatavoitteet

9.6.2014

Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto ovat tehneet yhteiset yliopisto- ja tiedepoliittiset tavoitteet vuoden 2015 vaalien jälkeiseen hallitusohjelmaan.

Tutkimus ja opetus tukevat ja luovat uutta kasvua ja Suomen menestystä. Niiden tulee olla maan seuraavan hallituksen ohjelman painopisteitä.

Yliopistoille ennustettava, pitkäjänteinen rahoitus
 • Yliopistoindeksin jatkuva leikkaaminen tulee lopettaa – on syytä palata noudattamaan yliopistolakia.
 • Perustutkimuksen osuutta tutkimuksen rahoituksessa on vahvistettava.
 • Julkisen rahoituksen kilpailtua osuutta ei saa enää kasvattaa suhteessa perusrahoitukseen.
 • Rahoitusta on suunnattava pitempikestoiseen tutkimukseen.
 • Opiskelijoiden vastuu omasta oppimisestaan on avainasemassa opintoaikojen lyhentämisessä.
 • Tieteelliseen tutkimustoimintaan tehtävien lahjoitusten verovähennysoikeuden yläraja on poistettava.
 • Verovapaan apurahan ylärajaa tulee nostaa.
Henkilöstö tekee tuloksen
 • Tutkijaura koostuu liiaksi lyhyistä määräaikaisuuksista – yliopistoissa on panostettava ennustettavampiin tutkijanuriin.
 • Professorien tutkimuskaudet ovat edellytys tieteen korkealle tasolle.
Korkeakoulujen yhteistyö
 • Yliopistoja ja ammattikorkeakouluja kehitetään itsenäisinä duaalimallin pohjalta; tieteellinen tutkimus ja tutkijankoulutus kuuluvat vain yliopistoihin.
 • Rakenteellisesta kehittämisestä mahdollisesti vapautuvat voimavarat jätetään yliopistojen käyttöön.