Professoriliiton hallitus kokoontui 6.6.

9.6.2014

Kokouksessaan hallitus

  • päätti hallitusohjelmatavoitteista
  • hyväksyi liiton lausunnon OKM:lle yliopistojen rahoitusmallia 2015 koskevista asetuksista
  • valtuutti työvaliokunnan antamaan OKM:lle lausunnon hallituksen esityksestä yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi erikoistumiskoulutusta koskien 
  • merkitsi tiedoksi liiton lausunnon sivistysvaliokunnalle Suomen Akatemiasta annetun lain muutosesityksestä
  • merkitsi tiedoksi liiton jäsenehdotukset OKM:lle tutkijanurakysymyksiä käsittelevään työryhmään: 1) Kaarle Hämeri ja 2) Marjukka Anttila.     
  • merkitsi tiedoksi, että liiton edustajat ovat tavanneet UNIFIn edustajia 15.5.2014
  • merkitsi tiedoksi eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietinnön valtiohallinnon toimitilojen vuokraamisesta Senaatti-kiinteistöiltä
  • merkitsi tiedoksi, että liiton toimisto on muuttanut osoitteeseen Erottajankatu 7 A Akavatalon perusremontin vuoksi