Tulospalkkaus ja professorin työ esillä paikallistoiminnan seminaarissa

17.6.2014

Palkitsemiskonsultti Johanna Maaniemi kertoi alustavia tuloksia professoreiden tulospalkkausselvityksestä.
Paikallistoiminnan kehittämisseminaarissa kuultiin myös eri yliopistojen kuulumisia.

Professoriliiton paikallistoiminnan kehittämisseminaari pidettiin 12.-13. kesäkuuta Tuusulan Gustavelundissa.

Ohjelman pääpaino oli kahdessa liiton teettämässä selvityksessä. Palkitsemiskonsultti Johanna Maaniemi kertoi professoreiden tulospalkkausselvityksen alustavista tuloksista. Maaniemi oli tiedustellut professoreiden tulospalkkauksen käytöstä 14 yliopistolta. Neljä (Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistot sekä Taideyliopisto) ilmoitti, ettei käytössä ole mitään professoreita koskevaa järjestelmää. Yhdestä yliopistosta ei saatu tietoja. Jonkinlainen palkitsemisjärjestelmä on käytössä yhdeksässä yliopistossa.  Jo alustavien tulosten perusteella voi sanoa, että yliopistojen mallit ovat kovin kirjavia. Syksyllä selvitys laajenee professorikyselyksi.
Professoriliiton järjestöpäällikkö Raija Pyykkö kertoi osallistujille professorien palkkauksesta liiton jokavuotisen palkkaselvityksen tietojen pohjalta. Keskustelussa oli myös yliopistojen palkkausjärjestelmän kehittäminen.  
Toisena seminaaripäivänä saatiin kuulla Professorin työ -kyselyn satoa. Johtava konsultti Saija Koskensalmi ja kehittämiskonsultti Anna Vanhala Työterveyslaitokselta kävivät läpi kyselyn keskeisiä tuloksia. Vastausprosentti oli 48 eli sitä voidaan pitää hyvänä. Esimies- tai johtotehtävissä työskenteli 71 % vastaajista. Johtamiskoulutusta saaneiden osuus oli 58 %. Lähiyhteisön toimivuus oli hieman parantunut aiemmasta vuonna 2012 tehdystä selvityksestä. Avustavan henkilöstön puute on edelleen iso epäkohta. Luottamus ylimmän johdon päätöksentekoon ja ylimmän johdon kiinnostuneisuus professorin mielipiteistä eivät olleet kehuttavalla tasolla.
Erilaisia kuormitustekijöitä on professorin työssä paljon. Erilaiset keskeytykset vaivaavat. Työterveyslaitoksen konsulttien mukaan työstressin kokeminen on yleisempää kuin vastaavien muiden kyselyjen tuloksissa. Professorin työ -kyselyn tuloksista voi lukea enemmän mm. syyskuun alussa ilmestyvästä Acatiimista. 
Ohjelman lopussa liiton toiminnanjohtaja Jorma Virkkala piti työmarkkinakatsauksen. Esillä oli mm. yliopistojen yt-tilanne.
Niin kuin aina kehittämisseminaareissa, nytkin oli tärkeää kuulla eri yliopistojen kuulumisia. Virallisemman ohjelman lisäksi paikallisosastojen aktiivit saivat tutustua kiertokävelyn ja esitysten avulla myös Tuusulanjärven taitelijayhteisöön.   
 
Teksti: Kirsti Sintonen
Kuvat: Milla Talassalo