Professori Marjukka Anttila liiton edustajana OKM:n tutkijanuratyöryhmään

17.6.2014

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän syventämään korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä tutkijanurakysymyksissä. Työryhmän asettamisen taustalla valtioneuvoston periaatepäätös tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksesta (5.9.2013).

OKM pyysi toukokuussa jäsenesityksiä eri tahoilta mm. Professoriliitolta. Liiton hallituksen jäsen ja tutkimuslaitososaston puheenjohtaja, professori Marjukka Anttila on nimetty työryhmän jäseneksi. OKM:n tiedepolitiikan vastuualueen johtaja Riitta Maijala toimii työryhmän puheenjohtajana.

Työryhmän määräaika on 9.6.2014 - 30.9.2015. Asettamispäätöksen mukaan työryhmän tulee tuottaa väliraportti 31.3.2015 mennessä.