Professoriliitto on tyrmistynyt eläkeratkaisusta

26.9.2014

Professoriliitto pitää syntynyttä eläkeratkaisua epäonnistuneena. Eläke pienenee asiantuntijalla, joka siirtyy pitkän yliopistokoulutuksen jälkeen työelämään. Koulutetut akavalaiset ovat eläkeratkaisun häviäjiä. Ratkaisun viesti on se, että kouluttautuminen ei Suomessa kannata.

 
Eläkeratkaisussa ei ymmärretty kouluttautuneen työvoiman merkitystä Suomen tulevaisuudelle. Ratkaisu ei pidennä työuria siten kuin alkuperäinen tarkoitus oli. Uhkakuvana on, että työurat jopa lyhenevät.
 
Professoriliitto on akavalaisena järjestönä pyrkinyt vaikuttamaan eläkeneuvotteluihin suoraan Akavan kautta. Eläkeratkaisun lopputuloksen taustalla oli kuitenkin muiden palkansaajajärjestöjen ja työnantajien liittoutuminen.
 
Eläkelakien kohtalo on vielä eduskunnan käsissä. Professoriliitto jatkaa vaikuttamista professorien eläketurvan puolesta.
 
Professoriliiton hallitus käsitteli eläkeratkaisua kokouksessaan 26.9.2014.
 
 
Maarit Valo                                   Jorma Virkkala
puheenjohtaja                            toiminnanjohtaja