Liiton hallitus kokoontui 17.10.

20.10.2014

Kokouksessaan hallitus

 
  • Merkitsi tiedoksi liiton kommentit Tutkimus- ja innovaationeuvoston raporttiluonnoksesta Uudistuva Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 - 2020.
  • Merkitsi tiedoksi eduskunnan sivistysvaliokunnan ja valtiovarainministeriön sivistys- ja tiedejaoston tapaamisen sekä opetusministeri Krista Kiurun tapaamisen.
  • Keskusteli eläkeuudistuksesta ja työmarkkinatilanteesta. Liitto on toimittanut jäsenille laskelmia eläkeuudistuksen vaikutuksista professoreiden tuleviin eläkkeisiin.
  • Käsitteli alustavasti toimintasuunnitelman ja budjetin vuodeksi 2015.
  • Käsitteli Akavatalossa sijaitsevien liiton toimitilojen tilannetta. Akavatalon remontti päättyy suunnitelmien mukaan vuoden 2015 lopussa.