Tutkimus- ja innovaationeuvostolle näkemyksiä tiedepolitiikasta

21.10.2014

Tutkimus- ja innovaationeuvosto (TIN) valmistelee paraikaa linjaraporttia Uudistuva Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015-2020. TIN:n linjaraportit ovat tärkeitä asiakirjoja ja perinteisesti ne ovat toimineet hallitusohjelmien tiedepoliittisten kirjausten pohjapapereina. 

Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto ovat lähettäneet TIN:n sihteeristölle näkökulmiaan linjaraportin luonnosversioon (10.9.2014).