Professoriliitto sivistysvaliokunnassa kuultavana yliopistoindeksistä

21.11.2014

 

Professoriliitto oli 21.11.2014 eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana yliopistolain väliaikaisesta muuttamisesta. Hallituksen tekemä muutosesitys koskee yliopistoindeksin puolittamista.

Liitto katsoo, että lähes koko yliopistoindeksin voimassaoloajan sen soveltaminen on ollut epäselvää ja epäluuloa aiheuttavaa. Tällainen toiminta ei edistä yliopistojen toiminnan pitkäjänteisyyttä ja rahoituksen ennakoitavuutta. Liiton mielestä erityisesti nykyisen lakiesityksen valmistelu on ollut haparoivaa.

Liitto esittää lausunnossaan, että yliopistoindeksin mukainen korotus toteutettaisiin vuotta 2015 koskien täysimääräisesti ilman indeksin puolittamista. Liitto esittää vielä, että sivistysvaliokunta lausuisi, että näin tulee tehdä jatkossakin, kuten pääministerin johtama tutkimus- ja innovaationeuvosto esittää linjaraportissaan 5.11.2014.