Liiton uusi puheenjohtaja Kaarle Hämeri: Yliopistojen ja professorien autonomian oltava vahva

28.11.2014

Liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin professori Kaarle Hämeri (oikealla) ja uudeksi varapuheenjohtajaksi professori Jouni Kivistö-Rahnasto (vasemmalla).

TIEDOTE 28.11.2014

HETI JULKAISTAVISSA
 
 
Professoriliiton uusi puheenjohtaja Kaarle Hämeri:
Yliopistojen ja professorien autonomian oltava vahva  
 
Professoriliiton valtuusto valitsi tänään professori Kaarle Hämerin liiton uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle 2015-2016. Hämeri on aerosolifysiikan professori Helsingin yliopistossa. Hän on toiminut liiton varapuheenjohtajana neljä vuotta.
Professori Hämeri katsoo, että yliopistojen autonomiseen asemaan kohdistuu yhä enemmän kavennuspyrkimyksiä. Yliopistojen jatkuvasti pienentynyt perusrahoitus ja lisääntyvä ohjaus supistavat autonomiaa.
-          Yliopistolain päätarkoitus oli lisätä yliopistojen itsehallintoa, mutta kehitys vie uhkaavasti toiseen suuntaan. Uusimpia merkkejä tästä ovat opiskelijamaksujen perimispakko ja profiloitumispakko.
Hallituksen esityksen mukaan korkeakoulut pakotetaan perimään vähintään 4000 euron lukuvuosimaksuja EU/ETA-alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta. Professoriliitto katsoo lausunnossaan, että tämän asian pitäisi kuulua yliopistojen autonomiaan. Samaa mieltä ovat myös yliopistot omissa lausunnoissaan.
Budjetissa yliopistojen rahoituksesta lohkaistaan 50 miljoonaa euroa Suomen Akatemialle. Yliopistoissa tehdään paraikaa hakemuksia tähän ns. profilointirahaan. Kepin ja porkkanan avulla yliopistot pakotetaan tekemään valintoja ja ”poisvalintoja”.
Professoriliiton uutena puheenjohtajana aloittava Hämeri on huolestunut myös siitä, että yliopistojen sisällä professoreiden työn autonomia on kaventunut.
-          Annetaanko professoreille riittävät resurssit ja ”henkilökohtainen autonomia” tehdä sitä työtä, johon yliopistolaki heidät velvoittaa? Professoriliiton teettämät selvitykset osoittavat, että työ pirstaloituu yhä enemmän, jolloin tutkimukseen ja opetukseen jäävä aika vähenee.
-          Professorien työ luo perustaa tulevaisuuden yhteiskunnalle ja hyvinvoinnille, Hämeri muistuttaa.
Helsingissä perjantaina kokoontunut Professoriliiton valtuusto valitsi liiton uudeksi varapuheenjohtajaksi Jouni Kivistö-Rahnaston. Hän toimii professorina Tampereen teknillisen yliopiston teollisuustalouden laitoksella.
 
LISÄTIETOJA:
professori (puheenjohtaja 1.1.2015 alkaen) Kaarle Hämeri, 040 568 4487;
viestintäpäällikkö Kirsti Sintonen, 040 5622 965