Liiton hallitus kokoontui 8.1.

12.1.2015

 

Vuoden ensimmäisessä kokouksessa hallitus             

  • nimitti hallituksen alaiset työryhmät ja liiton edustajat vuodelle 2015
  • käsitteli työmarkkinatilannetta
  • käsitteli keskusjärjestöhanketta
  • päätti antaa eduskunnan sivistysvaliokunnalle lausunnon EU/ETA-alueen ulkopuolella koulutuksen suorittaneiden lukukausikohtaisen hakemuksen käsittelymaksusta
  • merkitsi tiedoksi, että OKM on perustamassa yliopisto- ja ammattikorkeakoululakiuudistusten vaikuttavuusarvioinnin tukiryhmän
  • merkitsi tiedoksi, että liiton edustajat ovat tavanneet Taideyliopiston johtoa
  • merkitsi tiedoksi sidosryhmien kuulemistilaisuuden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten  yhteistyön syventämisen tiekartasta 10.2.2015