Professoriliiton hallitus kokoontui 13.2.2015

22.2.2015

Kokouksessaan hallitus

  • Merkitsi tiedoksi liiton lausunnon sivistysvaliokunnalle koskien lukukausikohtaisen hakemuksen käsittelymaksua.

  • Käsitteli liiton alustavan tilinpäätöksen ja liiton sijoitustoimintaa.

  • Sai tilannekatsauksen työmarkkinatilanteesta: neuvottelujärjestelmää koskevat keskusjärjestötason neuvottelut, työllisyys- ja kasvusopimuksen jatkoneuvottelut, yliopistojen TES-työryhmien tilanne ja valtion YT-tilanne.

  • Käsitteli liiton tulospalkkausselvitystä ja keskusteli selvityksen johtopäätöksistä.

  • Keskusteli, millä eri tavoin liitto pyrkii vaikuttamaan tulevaan hallitusohjelmaan. Liiton hallitusohjelmatavoitteet.

  • Käsitteli Tampere3-hanketta ja liiton toimenpiteitä asiassa sekä keskusteli duaalimallista.

  • Merkitsi tiedoksi, että liiton johto on tavannut TTY:n rehtorin ja hallintojohtajan.