Seuraavan hallituksen tulee taata yliopistojen rahoituksen pitkäjänteisyys

18.3.2015

Yliopisto- ja tiedepolitiikan vaalipaneeli

19.3.2015 klo 10.00-12.00

Helsingin yliopiston pieni juhlasali (4 krs.), os. Fabianinkatu 33

Vaalipaneelia voi seurata myös suorana verkkolähetyksenä:

http://video.helsinki.fi/Arkisto/tallenne.php?ID=20427

 

 

 

TIEDOTE

JULKAISTAVISSA TO 19.3.2015 KLO 10.00

 

Suomen yliopistot UNIFI, Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto:

Seuraavan hallituksen tulee taata yliopistojen rahoituksen pitkäjänteisyys

 

Tutkimus, korkea sivistys ja osaaminen ovat edellytyksiä kestävälle kasvulle ja hyvinvoinnille. Suomen kannalta on elintärkeää, että yliopistojen toimintaedellytykset turvataan pitkäjänteisellä rahoituksella. Tämä tulee taata seuraavassa hallitusohjelmassa.

- Osaamista keskeisenä kilpailukykytekijänä korostava maa ei voi leikata enää yhtään enempää koulutuksesta ja tutkimuksesta, tähdensivät Suomen yliopistot UNIFI, Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto yliopisto- ja tiedepoliittisessa vaalipaneelissa, jonka ne järjestivät torstaina Helsingin yliopistolla.

Yliopistoihin on viime vuosina kohdistunut mittavia voimavarojen leikkauksia. Yliopistolakiin kirjattu yliopistoindeksi on jäänyt lähinnä kuolleeksi kirjaimeksi – sitä on leikattu kolmena vuotena viidestä. Vuodesta 2011 vuoteen 2015 yliopistojen rahoitus on indeksileikkausten seurauksena vähentynyt yhteensä 255 miljoonalla eurolla. Vuodesta 2015 eteenpäin yliopistojen perusrahoitukseen jää vuosittain noin 85 miljoonan euron lovi. Vertailun vuoksi vastaavalla 85 miljoonalla eurolla pyörittäisi yhtä pienehköä suomalaista yliopistoa.

Rahoitustilanteen lisäksi vaalipaneelissa oli esillä myös kovin ajankohtainen korkeakoulujärjestelmän tulevaisuus, ns. duaalimallin kohtalo. OKM julkistaa asiasta selvityksen ensi maanantaina. Tieteentekijöiden liitto ja Professoriliitto katsovat, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erilaiset tehtävät tulee säilyttää, mutta yhteistyötä kannattaa toki lisätä. UNIFIn mielestä tavoitteena tulee olla laadukas ja kustannustehokas valtakunnallinen korkeakoulu- ja tutkimuskokonaisuus, jolla on alueellista vaikuttavuutta ja jonka toiminnalliset ja lainsäädännölliset esteet on purettu.

 

UNIFIn hallitusohjelmatavoitteet: http://www.unifi.fi/uutiset/hallitusohjelmatavoitteet/

Professoriliiton ja Tieteentekijöiden liiton hallitusohjelmatavoitteet: http://tieteentekijoidenliitto.fi/media/tiedotteet/tavoitteet_seuraavan_hallituksen_ohjelmaan.716.news

 

LISÄTIETOJA:

puheenjohtaja Kaarle Hämeri (Professoriliitto), 040 568 4487;

puheenjohtaja Petri Koikkalainen (Tieteentekijöiden liitto), 050 544 7442;

puheenjohtaja Kalervo Väänänen (Suomen yliopistot UNIFI), 040 701 1303