Uusin palkkaselvitys on ilmestynyt

10.4.2015

Professoriliitto teettää vuosittain palkkaselvityksen. Siihen kerätään palkkatietoja sekä työnantajilta että jäseniltä.

Työnantajien toimittama aineisto käsittää yhteensä 2187 kokoaikaisen yliopistossa työskentelevän professorin palkkatiedot syyskuulta 2014. Samanaikaisesti toteutettiin Professoriliiton jäsenille kohdistettu kysely.

Palkkaselvityksestä oli juttu Acatiimissa 3/2015.

Palkkaselvitys on ilmestynyt myös raporttina.   

Liitteet