Hynttyyt yhteen - kenen ehdoilla?

24.4.2015

TIEDOTE

JULKAISTAVISSA PE 24.4. KLO 10.00

 

Professorit ja Tieteentekijät:

Hynttyyt yhteen – kenen ehdoilla?

 

Profiloinnit, poisvalinnat, huippupuhe toistuvat viimeaikaisissa raporteissa, selvityksissä, analyyseissä. Professoriliiton ja Tieteentekijöiden liiton Hynttyyt yhteen? -kevätseminaarissa pohdittiin sitä, kenen ehdoilla karsintoja, leikkauksia ja yhdistämisiä ollaan tekemässä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö teetti selvityksen suomalaisesta korkeakoulujärjestelmästä, ja esittää yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyön tiivistämistä. Suomen yliopistot UNIFI julkisti koulutuksen ja tutkimuksen profilointihankkeiden tulokset, joissa edistetään päällekkäisten alojen karsintaa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK haluaa osaamis- ja innovaatiopoliittisissa linjauksissaan Suomeen vain 3-4 huippuyliopistoa.

- Profilointeja tuntuvat peräävän kaikki muut paitsi tutkijat. Tarvitseeko tutkimusyhteisöä ulkopuolisella paineella profiloida? Eikö se synny itsekseen kilpailun kautta? Onko suomalaiselle koulutusjärjestelmälle haittaa, jos vaikka kahtaalla ollaan vahvoja samoilla teemoilla? Syntyisikö tästä keskinäisestä sparraamisesta sitä kaivattua kansainvälistä huippututkimusta? kysyi Professoriliiton puheenjohtaja Kaarle Hämeri seminaarin avauksessa perjantaina Helsingissä.

Yliopistoväki ihmettelee uudistusmantraa, jossa mennään rakenteet ja organisaatiokuviot edellä.

- Joskus tuntuu siltä, että tiede- ja innovaatiopolitiikka muistuttavat herätysliikettä. Hynttyitä ei sovi laittaa yhteen luonnollista tietä vaan enemmin sanotaan ”tehkää parannus, tulkaa erilaisiksi kuin olette, niin silloin teillä on mahdollisuus pärjätä”, jatkoi avauspuheenvuorossa Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalainen.

Professorit ja Tieteentekijät muistuttavat, että menestyjiä ei voi päättää etukäteen. Erikoistuminen ja keskittyminen voivat onnistua, jos ne tehdään tutkijalähtöisesti, tieteen autonomiaa kunnioittaen.

Joidenkin puolueiden vaaliohjelmissa ja koulutuspoliittisissa linjapapereissa toivottiin tutkijoille työrauhaa. Professorit ja Tieteentekijät pelkäävät, että tämä jää jatkuvien uudistusten puristuksessa pelkäksi toiveajatteluksi.

- Seuraavalle hallitukselle lähetämme vain kaksi keskeistä viestiä: yliopistoille ja tutkimukselle tarvitaan pitkäjänteinen rahoitus ja opetus- ja tutkimushenkilöstölle mahdollisuus keskittyä varsinaiseen työhönsä. Nämä ovat profilointipuheita tärkeämmät avaimet tieteen tasoon ja opetuksen laatuun.

 

 

Hallitusohjelmatavoitteet

 

LISÄTIETOJA:

puheenjohtaja Kaarle Hämeri (Professoriliitto), 040 568 4487;

puheenjohtaja Petri Koikkalainen (Tieteentekijöiden liitto), 050 544 7442