Liiton hallitus kokoontui 13.5.

18.5.2015

Kokouksessaan hallitus

  • sai selvityksen tutkijanuratyöryhmän tilanteesta
  • keskusteli hallitusohjelmaan vaikuttamisesta
  • käsitteli liiton sijoitustoimintaa
  • sai tiedoksi työmarkkinatilanteen
  • hyväksyi seuraavat liiton lausunnot OKM:lle: lausunto ehdotuksesta valtionneuvoston asetukseksi tutkimus- ja innovaationeuvostoista sekä lausunto ORCID-tunnisteesta