Professorille "loma" on suhteellinen käsite

29.5.2015

Professoreilla ei ole määrättyä päivittäistä, viikoittaista tai kuukausittaista työaikaa. Professorit ovat työehtosopimuksen perusteella vuotuisessa kokonaistyöajassa.

Järjestelmän olennainen osa on se, että lomaa ei ole määritelty samalla tavoin kuin muissa työaikamuodoissa.

Vaikka yliopistohenkilöstön vuosittaiseksi kokonaistyöajaksi on määritelty 1600 tuntia, erilaiset selvitykset osoittavat, että professoreilla se merkitsee noin 2100 tuntia.