Professoriliiton hallitus kokoontui 5.6.

8.6.2015

Kokouksessaan hallitus

- käsitteli maan hallituksen hallitusohjelmaa ja siihen liittyviä liiton toimenpiteitä

- käsitteli työmarkkinatilannetta ja yliopistojen YT-tilannetta

- sai katsauksen Tampere3-hankkeen nykytilanteesta

- käsitteli eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöstä koskien professorin valintamenettelyä

- käsitteli työnantajan esitystä yliopistojen palkkausuudistuksesta

- merkitsi tiedoksi liiton ja ISY:n johdon tapaamisen sekä liiton puheenjohtajan osallistumisen yliopistojen rakenteellista kehittämistä käsittelevässä UNIFI:n seminaarissa 1.6.