Mielenosoitus/työtaistelu 18.9. – Liiton hallituskäsittelyn seurauksena liitto ei ole mukana mielenosoituksessa

16.9.2015

Vuoden 2016 sopimusten osalta vallitsee työrauha. Sopimuksen mukainen työrauhavelvoite ei estä työsuhteisten osalta esimerkiksi maan hallitusta vastaan suunnattuja mielenilmaisuja.

Maan hallitus teki 8.9.2015 esityksensä kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi. Näitä esityksiä on käsitelty runsaasti ja suurelta osin myös kriittisesti julkisuudessa. Toisaalta on esitetty myös näkemyksiä toimenpiteiden välttämättömyydestä.

Yliopistoissa professorit ovat kokonaistyöajassa. Ylityökorvausten ja sunnuntaikorvausten mahdollinen leikkaaminen ei vaikuttaisi yliopistoprofessoreihin. Myöskään loppiaisen ja helatorstain muuttaminen palkattomaksi ei vaikuttaisi professoreihin. (Tutkimuslaitoksissa tilanne olisi ilmeisesti toisenlainen.) Sen sijaan sairauspäivämuutoksilla olisi ilmeisesti vaikutusta myös yliopistoprofessoreihin. Yliopistoprofessoreilla ei ole varsinaisesti vuosilomaa, joten vuosiloman muutos ei suoranaisesti vaikuttaisi heihin. Ilmeisesti kuitenkin tällä olisi vaikutusta laskennalliseen lomarahaan. Hallituksen esittämillä toimenpiteillä olisi kaikkiaan melko vähäistä vaikutusta professorikuntaan.

Maan hallituksen esitykset ovat herättäneet varsinkin työntekijäjärjestöissä ärtymystä. Perjantaina 18.9.2015 klo 11.00 keskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK järjestävät mielenosoituksen Helsingin rautatientorilla.  Kutsun mukaan sinne ovat tervetulleita ammattiliittojen jäsenten lisäksi kaikki, jotka ovat huolissaan hallituksen toimista.

Professoriliitossa ollaan täysin tietoisia siitä, että jäsenkunnassa valitsee erilaisia, jopa vastakkaisia käsityksiä siitä, tulisiko liiton olla mukana mielenosoituksessa 18.9.2015. Vaikka maan hallituksen esittämät keinot mm. sopimusoikeuden rajoituksista tuntuvat ankarilta, on myös kriisitietoisuus jäsenkunnassa ja liitossa voimakasta. Ainakin jonkinlaisia kovia toimia tarvitaan. Liiton hallituskäsittelyn seurauksena liitto ei ole mukana mielenosoituksessa 18.9.

Liitolla ei ole tällä hetkellä tietoa siitä, mitkä akavalaiset liitot ovat mukana ja mitkä eivät. Liitto on jäsenenä Akavassa ja JUKOssa. Ne ovat mukana mielenosoituksessa aktiivisesti. Mikäli liiton jäsenet haluavat osallistua mielenosoitukseen, voivat he  tehdä näin.  Liitto pyrkii tukemaan tällaisiakin jäseniään mahdollisuuksien mukaan, vaikka liitto ei olekaan mukana mielenosoituksessa. Liitto suosittelee kuitenkin, ettei mitään suunnitelmien mukaisia toimia peruutettaisi mielenosoituksen takia. Tällöin vältyttäisiin mahdolliselta palkan takaisinperinnältä. Osa tutkimuslaitosten professoreista on virkasuhteessa. He eivät voi ilman sanktiomahdollisuutta osallistua tällaiseen poliittisluonteiseen mielenosoitukseen tai lakkoon.