Professoriliiton kannanotto 1.12. yliopistomielenilmauksista

30.11.2015

Yliopistoilla ollaan huolestuneita hallituksen yliopisto- ja tutkimuspolitiikasta. Hallituksen koulutusleikkauksia vastaan osoitetaan mieltä tiistaina 1.12. useissa eri yliopistoissa.  Mielenilmauksia on ainakin Helsingin, Turun, Tampereen ja Jyväskylän yliopistossa sekä Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella.

Professoriliitto ei ole järjestäjänä mukana näissä mielenilmauksissa. Meidän näkemyksemme hallituksen politiikasta ja yliopistojen rahoituksesta on hyvin samankaltainen mielenilmauksen järjestäjien kanssa. Olemme kuitenkin päättäneet keskittää oman vaikuttamistoimintamme muihin keinoihin ja jatkamme omaa työtämme yhteisten päämäärien hyväksi. Seuraavaksi keskustelen yliopistosäästöistä ministeri Sanni Grahn-Laasosen kanssa tämän illan A-studiossa.

Uskon, että jäsenistöstämme osa näkee mielenilmaukset tehokkaaksi keinoksi vaikuttaa ja haluavat osallistua huomisen tapahtumiin. Liitto tukee kaikkia jäseniään heidän laillisissa vaikuttamistoimissaan. Tämä tuki on ensisijaisesti periaatteellista, mutta myös konkreettista, jos laillisen mielenilmauksen johdosta koituu seuraamuksia. Konkreettisesti tuo tuki voi yksittäisen jäsenen kohdalla tarkoittaa oikeudellista apua mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Professoriliitolla on voimassa oleva työehtosopimus ja sen aikana työehtoihin liittyvät painostuskeinot ovat kiellettyjä. Sen sijaan puhtaasti poliittiseen työtaisteluun ei liity taloudellisia tai muita työehtoja koskevia vaatimuksia. Ne ovat periaatteessa aina sallittuja työntekijöille mutta ei viranhaltijoille. Poliittisten työtaisteluiden laillisuus arvioidaan muiden kuin työehtosopimuslain ja työriitalain mukaan. Kyseeseen voi tulla esim. vahingonkorvausta koskevat normit. Liiton näkemyksen mukaan jäsenten ei tule laiminlyödä työtehtäviään työtaisteluun tai mielenilmaukseen 1.12.2015 osallistumisen johdosta.  

Professoriliiton osallistumisesta työtaisteluihin päättää liiton valtuusto. Valtuusto on delegoinut päätöksen tekemisen tietyin edellytyksin liiton hallitukselle.


Kaarle Hämeri
Puheenjohtaja

Professoriliitto – Professorsförbundet r.y.