Yliopistoindeksi palautettava vuoden 2014 alusta

28.11.2012

Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto lähettivät yhteisen kirjelmän yliopistorahoituksen tilasta.

TIEDOTE 28.11.2012

HETI JULKAISTAVISSA
 
Professorit ja Tieteentekijät:
Yliopistoindeksi palautettava vuoden 2014 alusta                                                                           
Professoriliiton ja Tieteentekijöiden liiton mielestä hallituksen esittämät rajut yliopistorahoituksen leikkaukset ovat vastoin hallitusohjelmaa, jossa yliopistojen rahoitus luvataan turvata. Liitot katsovat, että yliopistojen rahoitus ei kestä enää lisäleikkauksia. Yliopistoindeksin tulee olla voimassa jälleen vuoden 2014 alusta.
Liitot lähettivät yliopistorahoituksen tilaa koskevan kirjelmän eilen valtiovarainministeri Jutta Urpilaiselle ja opetusministeri Jukka Gustafssonille. Yliopistojen tilanne on tänään esillä korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarissa Hämeenlinnassa.
Yliopistoindeksi puolitettiin täksi vuodeksi, ja ensi vuodeksi se on jäädytetty. Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto katsovat, että tällä hallituskaudella tehdyt yliopistorahoituksen leikkaukset uhkaavat raunioittaa koko yliopistouudistuksen.
Yliopistoindeksi tuli uuteen yliopistolakiin turvaamaan yliopistojen määrärahojen riittävyys myös huonoina aikoina. Indeksipykälä loi myös osaltaan myönteistä suhtautumista yliopistouudistukseen. Heti kun taloudellisesti vaikeammat ajat koittivat, indeksistä ollaan luopumassa. Yliopistojen pitkäjänteisen toiminnan suunnittelussa on luotettu siihen, että yliopistoindeksi sitoo perusrahoituksen yleiseen kustannustason nousuun.
Yleinen ansiotasoindeksi on vaikuttanut yliopistoindeksiin noin 2/3. Työmarkkinoiden raamisopimuksen perusteella valtiolla ja yliopistoissa palkankorotukset ovat vuonna 2013 kustannusvaikutuksiltaan samansuuruiset. Jos yliopistot olisivat edelleen valtiolla, palkankorotukset budjetoitaisiin. Nyt yliopistot joutuvat vastaamaan kustannusten nousuun olemassa olevasta rahoituskehyksestään. Tässä mielessä yliopistouudistus merkitsee yliopistoille selvää tappiota.
Eduskunnan viime viikolla hyväksymä yliopistoindeksin jäädytys jää myös rasittamaan yliopistojen taloutta pysyvästi, koska se vaikuttaa tulevien vuosien laskentapohjaan. Tieteentekijöiden liiton ja Professoriliiton mielestä aiemmin, kun Suomella on ollut taloudellisesti vaikeita aikoja, koulutuksen ja tutkimuksen rahoittamisen tärkeys ymmärrettiin paremmin. Naapurimaamme Ruotsin hallitus on valinnut aivan toisenlaisen tien: siellä satsataan ensi vuoden budjetissa voimakkaasti tutkimuksen voimavaroihin. Ruotsissa uskotaan koulutukseen ja tutkimukseen panostamisen lisäävän kasvua ja työllisyyttä.
LISÄTIETOJA:
puheenjohtaja Maarit Valo (Professoriliitto), 045 657 5757;
puheenjohtaja Tapani Kaakkuriniemi (Tieteentekijöiden liitto), 0400 309 005;
toiminnanjohtaja Eeva Rantala (Tieteentekijöiden liitto), 040 750 8284;
toiminnanjohtaja Jorma Virkkala (Professoriliitto), 040 595 3773