Liiton hallitus kokoontui 12.2.

15.2.2016

Kokouksessaan hallitus

  • merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: opetus- ja kulttuuriministeri, valtiovarainministeri, HY:n johto, TaY:n johto, Aalto-yliopiston rehtori, Sivistystyönantajat, SYL:n puheenjohtaja

  • hyväksyi liiton lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain muuttamisesta

  • päätti tukea Sture Fjäderin uudelleenvalintaa Akavan puheenjohtajaksi

  • käsitteli työmarkkinatilannetta

  • käsitteli T3-hanketta

  • asetti vaalitoimikunnan valmistelemaan vuonna 2016 suoritettavia liiton luottamushenkilövaaleja

  • valtuutti työvaliokunnan antamaan lausunnon valtioneuvoston asetuksesta tutkimus- ja innovaationeuvostosta sekä korkeakoulukeksintölain uudistamistarpeista

  • merkitsi tiedoksi, että liitto on yhtenä järjestäjänä 9.5. Tieteiden talossa järjestettävässä tutkimuseettisessä seminaarissa Vilppiä vai ei?