Professoriliiton hallitus kokoontui 1.4.

4.4.2016

Kokouksessaan hallitus

  • merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: OY:n johto, Taide-yliopiston johto, opetus- ja kulttuuriministerin erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo
  • hyväksyi vuoden 2015 vuosikertomuksen ja päätti saattaa sen valtuuston käsiteltäväksi
  • käsitteli ajankohtaista työmarkkinatilannetta
  • käsitteli Sivistystyönantajien ohjeistusta tekijänoikeuksien siirtämisestä ja piti ohjeistusta ongelmallisena
    Professori Niklas Bruun on blogissaan käsitellyt asiaa http://iprinfoblog.com/2016/03/15/ongelmallinen-lauseke/
  • valtuutti työvaliokunnan valmistelemaan liiton lausuntoja korkeakoulujen kieltenopetuksen yhteistyön edistämisestä ja yliopistojen rahoitusmallia koskevista asetusmuutoksista