Professoriblogi: Kohtuuton tekijänoikeuslauseke

8.4.2016

Liiton toiminnanjohtaja Tarja Niemelän kirjoitus Professoriblogissa:

Kohtuuton tekijänoikeuslauseke

Sivistystyönantajat ry eli yliopistoja työehtosopimusneuvotteluissa edustava järjestö on jäsentiedotteessaan 19/2016 ohjeistanut yliopistotyönantajaa ottamaan uusiin työsopimuksiin seuraavanlaisen lausekkeen: ”Työsuhteen aikana ja sen johdosta tehtyjen sekä luotujen teosten ja muiden tekijänoikeuslaissa tarkoitettujen suojan kohteiden kaikki taloudelliset oikeudet, mukaan lukien muunteluoikeus ja luovutusoikeus toiselle, siirtyvät työnantajalle ja säilyvät tällä työsuhteen päätyttyä ilman eri korvausta.”

IPR University Centerin johtaja, professori Niklas Bruun on blogissaan arvioinut lauseketta ja pitänyt sitä ongelmallisena. Kuten professori Bruun toteaa, lauseke ei rajoitu oppimateriaaliin, vaan se koskee myös kaikkia yliopistotutkijan työn tuloksena syntyviä tieteellisiä aikaansaannoksia (tieteelliset artikkelit, kirjat ja esitelmät).  Bruun pitää myös tutkimuseettisesti vähintään arveluttavana, jos työnantajalle eli ulkopuoliselle taholle siirtyy rajoitukseton muunteluoikeus tutkimustuloksiin ja raportteihin.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on ohjeistanut yliopistojen pääluottamusmiehiä ja luottamusmiehiä tilanteesta. JUKO on myös ottanut yhteyttä Sivistystyönantajiin ja ilmoittanut, että yleinen tekijänoikeuksien siirtoa koskeva lauseke ei ole kohtuullinen sopimusehto eikä tarkoituksenmukainen tapa hankekohtaisten tekijänoikeuskysymysten hallinnoimiseen.

Professoriliiton hallitus käsitteli asiaa huhtikuun kokouksessaan. Professoriliitto on erittäin huolestunut tilanteesta eikä liitto hyväksy Sivistystyönantajien esittämää vakiolauseketta. Lausekkeen käyttöönotosta aiheutuisi monenlaisia ongelmia niin yliopiston sisällä kuin kansainvälisissä julkaisu- ja tutkimushankkeissa. Työnantajalla – myös yliopistoilla – on velvollisuus kohdella työntekijöitään, niin uusia kuin vanhojakin, yhdenvertaisesti. Vakiolausekkeen käyttöönotosta syntyisi lukuisia ristiriitoja. Liiton tiedossa ei ole yhtään yliopistoa, joka olisi ottanut vakiolausekkeen käyttöön. Mikäli niin tapahtuisi, Professoriliitto suosittelee jäsenilleen pidättäytymään allekirjoittamasta edellä kuvatunlaisen vakiolausekkeen sisältämää työsopimusta / muuta sopimusta.

Sivistystyönantajien ohje annettiin ajatuksia herättävään ajankohtaan. Alakohtaiset työehtosopimusneuvottelut kilpailukykysopimuksen toteuttamiseksi alkavat tänään 8.4.2016. Pöydällä on useita sovittavia asioita (muun muassa työehtosopimuksen jatkaminen vuodella ilman palkankorotuksia, vuosityöajan pidentäminen 24 tunnilla, paikallista sopimista koskevat muutokset), eikä Sivistystyönantajien ohje ainakaan edesauta neuvottelutuloksen syntymistä.

Professoriblogi