Strategiarahoituksen kasvattaminen loukkaa yliopistojen autonomiaa

12.4.2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoja yliopistojen uuteen rahoitusmalliluonnokseen. Professoriliitto on erittäin huolestunut strategiaperusteisen rahoitusosuuden kasvattamisesta kolmella prosenttiyksiköllä. Tämä tarkoittaa koulutuksen ja tutkimuksen rahoitusosuuden pienentämistä 48 miljoonalla eurolla (vuoden 2016 rahoituksen taso).  

- Yliopistojen itsehallinto edellyttää riittävää koulutuksen ja tutkimuksen rahoitusosuutta. Tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva ylin opetus edellyttävät pitkäjänteisyyttä, jonka tulee näkyä myös rahoitusmallissa. Vaihtuvilla hallitusohjelmilla ja poliittisilla päättäjillä ei saa olla liian suurta rahoituksen kautta tapahtuvaa ohjaavaa vaikutusta. Strategiaperusteisen rahoituksen merkittävä kasvattaminen loukkaa yliopistojen autonomiaa, Professoriliitto toteaa lausunnossaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä OKM:n asetukseksi yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereiksi. Lausuntoja pyydettiin 11.4. mennessä. Uuden rahoitusmallin on määrä olla voimassa 2017.

 

Professoriliiton lausunto 6.4.2016