Yliopistojen kehittäminen vaatii linjan

22.4.2016

TIEDOTE

Professorit ja Tieteentekijät julkistivat Yliopisto Suomen parhaaksi -vision

Yliopistojen kehittäminen vaatii linjan

Yliopistojen kehittämiseltä puuttuu selkeä linja. Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto ovat ”kantaneet kortensa kekoon” ja laatineet vision Yliopisto Suomen parhaaksi. Visio julkistettiin liittojen järjestämässä Oy Suomen yliopisto Ab -kevätseminaarissa perjantaina Helsingissä.

- Yhteiskunnallinen keskustelu vilisee tavoitteita ja ehdotuksia yliopistojen rakenteelliseksi kehittämiseksi ja laadun parantamiseksi. Valitettavan usein puhe jää vaille konkretiaa. Säästöjen keskellä tavoitteet kuulostavat usein epärealistisilta, jopa paradoksaalisilta.

- Professorit ja Tieteentekijät tuovat keskusteluun näkemyksen, millainen on täysin mahdollisuuksien rajoissa oleva, mutta silti nykyistä selvästi parempi suomalainen yliopisto, totesivat Professoriliiton puheenjohtaja Kaarle Hämeri ja Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalainen kevätseminaarin avauksessa.

Vuoden 2010 alusta voimaan astuneen yliopistolain toinen arviointikierros on paraikaa menossa. Liittojen tavoitteena on, että yliopistojen itsehallinto otetaan paremmin huomioon yliopistolain ja hallintomallien suunnittelussa. ”Yliopistossa Suomen parhaaksi” yliopistoyhteisö pääsee nykyistä enemmän vaikuttamaan yliopiston toiminnan suunnitteluun.

Rahoitusleikkaukset ovat liikaa ohjanneet yliopistokeskustelua. Yliopistojen rahoituksen pitää olla nykyistä ennustettavampaa ja perusrahoituksen tulee riittää ydintehtävien hoitamiseen. Sovitusta valtionrahoituksesta pidetään kiinni. Myös yliopistojen rahoitusmallissa on korjattavaa: yliopistojen tehtävien moninaisuuden tulee näkyä siinä nykyistä paremmin. Uuden rahoitusmallin on määrä astua voimaan 2017. Liitot ovat huolissaan siitä, että strategisen rahoituksen osuus ja samalla poliittinen ohjaus kasvavat.

”Yliopistossa Suomen parhaaksi” tuetaan tehokkaasti hyvää tutkimusta ja satsataan lahjakkaiden nuorten tutkijoiden urakehitykseen. Tutkijat tavoittelevat merkittäviä tutkimustuloksia, mutta resursseja hukkaavaa byrokraattista kilpailua on karsittu.

- Tieteen ohjaus- ja rahoitusmekanismit tulee järkeistää tehokkaiksi ja tarkoituksenmukaisiksi. Turhasta työstä ja työsuhdesilpusta on päästävä kestäviin työsuhteisiin ja työrauhaan. Tässä on tehtävää sekä kansallisella ohjaus- ja rahoitusjärjestelmällä että yliopistoilla työnantajina, liittojen puheenjohtajat tähdentävät.

Yliopisto-opetuksella pitää olla elävä yhteys ajankohtaiseen tutkimukseen. Liittojen mielestä opetusansiot tulee ottaa nykyistä paremmin huomioon yliopistotehtäviin rekrytoitaessa. Opiskelijoilla on pitää olla mahdollisuudet kokopäivätoimiseen opiskeluun. 

- Yliopistojen koulutustehtävä on vaikuttavuuden ydintä. Yliopiston tärkein ”tuote” on hyvin koulutettu, osaava ja uudistumiskykyinen asiantuntija.

Liitot haluavat kannustaa tutkijoita osallistumaan aktiivisesti ajankohtaiseen keskusteluun. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden on hyvä näkyä yliopistojen rahoituksessa. Tutkimustiedon on oltava vahvemmin päätöksenteon pohjana.   

”Yliopisto Suomen parhaaksi” näkee henkilöstöpolitiikan yliopiston kilpailutekijänä. Hyvä henkilöstöpolitiikka ja henkilöstön työsuhteiden laatu otetaan huomioon yliopistojen tulosohjauksessa. Mahdollisia henkilöstövähennyksiä varten on luotu yliopistojen muutosturvaohjelma. Tutkija-opettajien nimikkeet ovat kansallisesti ja kansainvälisesti ajantasaisia ja vertailukelpoisia. Apurahatutkijoiden asemaa säätelee valtakunnallinen sopimus, joka varmistaa tasapuolisen kohtelun.

----

Oy Suomen yliopisto Ab -kevätseminaari alkaa klo 10.00. Pääministeri Juha Sipilä on puhumassa klo 10.15. Seminaaria voi seurata suorana verkkolähetyksenä: https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/20517


Yliopisto Suomen parhaaksi -visio löytyy liittojen verkkosivuilta.

-----

LISÄTIETOJA:

puheenjohtaja Kaarle Hämeri (Professoriliitto), 040 568 4487;

puheenjohtaja Petri Koikkalainen (Tieteentekijöiden liitto), 050 544 7442;

toiminnanjohtaja Tarja Niemelä (Professoriliitto), 050 3402 725;

toiminnanjohtaja Eeva Rantala (Tieteentekijöiden liitto), 040 7508 284