Vuoden Professori - professori Eva-Mari Aro

11.1.2013

Ulkomaista arvostusta osoittaa Eva-Mari Aron valinta kansainvälisen fotosynteesitutkimuksen seuran puheenjohtajaksi.

Professoriliitto on valinnut Vuoden Professoriksi kasvitieteen professori Eva-Mari Aron Turun yliopistosta.

TIEDOTE

JULKAISTAVISSA PE 11.1.2013 KLO 10.30
 
Vuoden Professori – professori Eva-Mari Aro
 
Professoriliitto on valinnut Vuoden Professoriksi kasvitieteen professori Eva-Mari Aron Turun yliopistosta. Aro johtaa Integroidun fotosynteesi- ja metaboliittitutkimuksen huippuyksikköä, jonka fotosynteesi- ja aurinkopolttoainetutkimus keskittyy Turun yliopiston Biokemian ja elintarvikekemian laitokselle.
Professoriliitto julkisti valinnan Tieteen päivillä perjantaina Helsingissä. Vuoden Professorin palkintosumma on 20 000 euroa.
-          Arvostamme professori Eva-Mari Aron vahvaa panosta kaikilla professorin työn osa-alueilla, sanoo Professoriliiton puheenjohtaja Maarit Valo. Professori Aron tutkimustyö on tuloksellista ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen laaja-alaista. Painotimme valinnassamme myös hänen uransa kansainvälisyyttä ja tutkimusryhmänsä monitieteisyyttä. Professori Aro tähtää tieteellisen perustutkimuksen avulla kauas: maailman energiakysymysten ratkaisemiseen.
Eva-Mari Aron vuonna 1982 valmistunut väitöskirja käsitteli kasvien fotosynteesikoneiston rakenteen ja toiminnan välistä yhteyttä sekä fotosynteesin sopeutumista luonnossa vallitseviin vaihteleviin ympäristöolosuhteisiin. Vuonna 1987 hänet nimitettiin kasvifysiologian apulaisprofessoriksi Turun yliopiston Biologian laitokselle ja professori hänestä tuli 1998. Aro on tehnyt tutkimusta myös useissa alan johtavissa tutkimuslaitoksissa ulkomailla. Akatemiaprofessorina Aro toimi kauden 1998-2008.
Professori Aron johtamasta laboratoriosta on kehittynyt ajan myötä yksi kansainvälisesti arvostetuimmista fotosynteesitutkimuksen keskuksista. Viime vuosina ryhmä on keskittynyt tutkimaan, miten fotosynteesikoneisto saadaan valjastettua tuottamaan puhdasta hiilidioksidista vapaata energiaa koko ihmiskunnalle käyttäen lähtöaineina vain vettä ja auringon valoa. Aro toimii monissa EU:n tutkimusverkostoissa, niin tieteellisissä kuin tiedepoliittisissakin ja kuuluu useiden isojen tiedepalkintojen kansainvälisiin valintapaneeleihin. 
Osoituksena kansainvälisestä arvostuksesta professori Aro valittiin vuonna 2004 kansainvälisen fotosynteesitutkimuksen seuran puheenjohtajaksi. Kansainvälisistä luottamustoimista merkittävä on myös toimiminen johtokunnan jäsenenä Eurooppalaisessa Kasvitieteellisessä järjestössä (European Plant Science Organisation EPSO). Kotimaista arvostusta osoittaa valinta Suomalaisen Tiedeakatemian varaesimieheksi kaudelle 2012-2014.
Professori Eva-Mari Aro (synt. 1950) on ollut kirjoittajana noin 250 vertaisarvioidussa tieteellisessä artikkelissa. Väitöskirjoja hän on ohjannut noin 30. Tällä hetkellä ohjattavia on kymmenen.
 
LISÄTIETOJA:
professori Eva-Mari Aro, 050 362 9273
Professoriliiton puheenjohtaja Maarit Valo, 045 657 5757
viestintäpäällikkö Kirsti Sintonen, 040 5622 965
kuvia Vuoden Professori Eva-Mari Arosta: toimistosihteeri Helena Kuusterä, puh. 09-4250 7012