Yliopistojen työehtosopimukseen ja valtion virka- ja työehtosopimukseen muutoksia

8.6.2016

Yliopistosektorilla on saavutettu kilpailukykysopimuksen mukainen neuvottelutulos 3.6.2016. JUKOn yliopistoneuvottelukunta hyväksyi 8.6 neuvottelutuloksen eli yliopistojen työehtosopimuksen uudistamisen ajalle 1.2.2017 – 31.1.2018. Neuvottelujärjestö JUKOn hallitus käsittelee asiaa 14.6. Professoriliiton hallitus kokoontuu 10.6.

Yliopistojen työehtosopimuksen voimassaolo jatkuu vuodella eikä palkkoja koroteta yleiskorotuksilla tänä aikana. Sopimuskaudella työskentelee palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmä, harjoittelukoulujen työaika- ja palkkausjärjestelmätyöryhmä, työaikatyöryhmä, tilastoyhteistyöryhmä sekä yhteistoiminta- ja työsuojelun yhteistoimintatyöryhmä.

Yliopistojen palkkausjärjestelmien mukaisten arviointiryhmien palkkiot säilyvät ennallaan.  Yliopistosektorin työntekijöiden lomarahoja ei leikata.

Vuosittainen työaika kasvaa 24 tuntia

Työaikamääräyksiä koskevat muutokset tulevat voimaan 1.1.2017 alkaen. Opetus- ja tutkimushenkilöstön vuosittainen työaika on jatkossa 1624 tuntia. Professoreilla kontaktiopetuksen enimmäistuntimäärä tulee olemaan 142 tuntia lukuvuodessa. Opetuspainotteisissa tehtävissä työsuunnitelmaan sisällytettävän kontaktiopetuksen enimmäistuntimäärä tulee olemaan 396/455 tuntia lukuvuodessa.

Paikallinen sopiminen

Työehtosopimuksen palkkaa tai muita taloudellisia etuuksia koskevista vähimmäismääräyksistä voidaan sopia yliopistoissa työnantajan ja pääluottamusmiehen kesken. Sopimuksen edellytyksenä on taloudellinen kriisitilanne, joka voi johtaa työvoiman käytön vähentämiseen. Sopiminen voi tulla kyseeseen, jos yliopiston toiminta ja yliopiston yliopistolain mukaisten tehtävien hoito vaarantuvat yliopiston taloudellisen tilanteen heikkenemisen vuoksi uhaten yliopiston toimintaa ja työpaikkojen säilymistä. Sopijapuolet toteavat yksimielisesti neuvottelujen aluksi tilanteen, jonka johdosta neuvottelut paikallisen sopimuksen saavuttamiseksi aloitetaan. Sopimus voidaan tehdä vuoden määräajaksi eikä sen voimassaoloaikana työnantaja voi tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla irtisanoa tai lomauttaa työntekijöitään.

Valtiosektorin työ- ja virkaehtosopimuksen muutokset 

Neuvottelujärjestö JUKO on vahvistanut valtion virka- ja työehtosopimuksen uudistamisen 1.2.2017 –  31.1.2018. Valtion virka-ja työehtosopimusta jatketaan vuodella eikä palkkoja koroteta yleiskorotuksilla tänä aikana. Lomarahoja leikataan 30 prosentilla vuosien 2017 –  2019 aikana. Virastotyössä työaika pitenee kuudella minuutilla vuorokaudessa. Sopimuskaudella työskentelee muun muassa tasa-arvotyöryhmä, valtion palkkausjärjestelmien kehittämistyöryhmä ja työaikatyöryhmä.  Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia lisätään.